De Stichting Kunstraad Dronten, kortweg SKD, is een stichting zonder winstoogmerk met uitsluitend vrijwilligers,
met het doel de inwoners van de Gemeente Dronten kennis te laten maken met alle vormen van de kunst in de breedste zin.
We proberen de mensen te bereiken door op meerdere locaties het gehele jaar exposities in te richten.