Adres: De Rede 80, 8251 EX Dronten
Openingstijden: Gedurende de openingstijden van de bibliotheek, zie  www.flevomeerbibliotheek.nl.

In de bibliotheek en op het serviceplein van De Meerpaal vinden wisselexposities plaats van allerlei kunstvormen. De exposities sluiten soms aan bij de activiteiten die plaats vinden in de bibliotheek en worden altijd in samenwerking met de bibliotheek georganiseerd.

Huidige expositie: klik hier