Datum: 1 november 2014 tot 1 mei 2015

Opening: Zondag 9 november om 14.00 uur in de CAH


Adriaan van den Berk
In zijn werk zijn persoonlijke ervaringen, objectieve waarnemingen, associaties en de beeldende mogelijkheden die materialen bij hem oproepen, belangrijke bronnen. Een onderzoekende instelling en een grote gevoeligheid voor ambachtelijke technieken en materiaal heeft een gevarieerd en consistent oeuvre tot gevolg.

www.adriaanvandenberk.nl

Alie Kalverda
Beelden maken is haar passie. Al meer dan 20 jaar. Na opleiding aan de nu ‘nieuwe academie’ te Alkmaar is Alie autonoom kunstenares.
Zij werkt in brons, keramiek en kunststof. Thema in haar werk is altijd de mens. Ook al is ze verbeeld in een dier. Ook maatschappelijke issues beeldt ze uit. Beelden maken is een uitingsvorm voor haar, meestal met een knipoog.

www.aliekalverda.nl

Annelies Deutekom
Annelies is begonnen als zeefdrukker in haar eigen drukkerij in Alkmaar. Na enige vakopleidingenen  te hebben gevolgd weet zij haar creativiteit op een professionele manier vorm te geven. Inmiddels kan Annelies zichzelf keramiste noemen. Tevens werkt zij graag met brons. De keramische beelden geven in vorm, huid, structuur en kleur de beleving weer van een communicatie tussen ‘baas en hond’.

www.anneliesdeutekom.nl

Ben Nisters
“Ik ben lid van de vereniging de Amsterdamse Zondagsschilders. Het blijkt dat schilderen en beeldhouwen elkaar aanvullen en versterken, hetgeen in mijn werk is terug te vinden. Het kubisme en open abstracte beelden hebben mijn voorliefde.”

www.kunsttroup.nl

Frea Lenger
“Het thema waarvoor ik de jassen gemaakt heb, heette Non Crossovers. Het is niet draagbaar, maar de jassen zijn ruimtelijke objecten geworden, geïnspireerd op oude Chinese kostuums. In de koperkleurige jas hangen oude sleutels. Je kan niet zonder sleutels, dan blijft alles gesloten. De ander jas heeft kleine delen bewerkt.”

www.frealenger.nl

Frida van Overbeeke
“Ik ben geïnspireerd door mensen, hoe ze zijn, doen en zich bewegen. Vaak vergroot ik wat ik zie uit, soms naar de ene kant dan weer naar de andere kant. Maar altijd probeer ik beweging uit te drukken. Steeds op zoek naar voor mij het ultieme beeld.”

www.fridainbeelden.nl

Liedeke Veninga
“Kunst is kijken en ervaren vind ik. Graag wil ik dan ook dat iemand zelf een beleving heeft bij mijn werk. Ik laat me inspireren door de materialen waarmee ik werk. Ik raak altijd weer gefascineerd door vormen, structuren en kleuren. In mijn grote objecten gebruik ik graag tegenstellingen zoals grillige boomtakken naast onbeweegbare treinveren. Natuur tegenover cultuur.”

www.liedeke.nl

Marijke in den Bosch
Belangrijkste inspiratiebron voor haar is en blijft ‘de mens’ in zijn/haar totaliteit. De begrippen ‘oer’ en ‘puur’ zijn van toepassing op haar werk. De poses van de beelden geven de karakter van het mens weer. Hoofden zijn bij Marijke’s beelden slecht summier aangegeven en gelaatsuitdrukkingen ontbreken helemaal. De beelden zijn voor de beschouwer zeer ‘menselijk’ en roepen daardoor herkenning en affiniteit op.

www.marijkeindenbosch.nl

Rob van den Broek
“Als beeldend kunstenaar laat ik me leiden door de zoektocht uit nieuwsgierigheid naar grenzen van materialen en de spanning die de materialen aankunnen en opleveren. Het gaat mij in mijn werk om het experiment, het spel met materiaal en vorm, het voortdurend reageren op wat ontstaat en wat zich ontwikkelt. Muziek is mijn grootste inspiratiebron.”

www.robvdbroek.nl

Wim Zorn
Wim Zorn hanteert een tweeledige aanpak: spelen met licht, door het op uiterst bescheiden, maar doeltreffende wijze toevoegen van bamboe, of het neerzetten van een stevige abstractie, meestal zonder enige verwijzing naar welke oorsprong of gedachtegang ook. Wim Zorn toont de geabstraheerde ‘eigen werkelijkheid’. De kracht zit in beweging of ritme.

www.wimzorn.nl