Nieuwsbrief juli 2018
Stichting Kunstraad DrontenStichting Kunstraad Dronten

Geachte heer, mevrouw,

Via deze nieuwsbrief wil de SKD u op hoogte brengen van de lopende projecten in dit jaar.

 • 60-jarig jubileum Aeres Hogeschool
  In het kader van het 60-jarig jubileum van de Aeres Hogeschool hebben de Kunstraad en de studenten van de Hogeschool, de handen ineen geslagen. Samen zijn ze bezig om twee projecten te realiseren.
  Het eerste project betreft het maken van een beeld voor de tuin van de Hogeschool. De studenten hebben onder leiding van beeldend kunstenaar Frans van der Ven een origineel ontwerp gemaakt. De uitvoering wordt met verschillende materialen gedaan.
  Het tweede project betreft het door de Kunstraad en de studenten samen organiseren van een expositie met een speciaal thema. In de schil van de Hogeschool worden schilderijen en beelden tentoongesteld met de agrarische wereld als thema.
  Tijdens de open dag van de Aeres Hogeschool op 22 september 2018 wordt het beeld onthuld en de expositie geopend.
  Nadere informatie voor die dag volgt nog.
 • Interculturele kunstmarkt
  Op 3 november 2018 organiseert de Kunstraad een interculturele kunstmarkt met talentvolle inwoners van Dronten.
  Op dit moment zijn er ruim 16 kunstenaars die hun werk komen exposeren. De voorbereiding is in volle gang.
  Natuurlijk zal de mogelijkheid bestaan kunst te kopen. Het wordt een gevarieerde kunstmarkt, keramiek, sieraden,  schilderijen, handwerk, foto’s e.d. Daarnaast staat ontmoeting en uitwisseling van ervaringen centraal.Aanmelden om deel te nemen aan deze interculturele kunstmarkt kan nog tot eind juli 2018, stuur een e-mail met uw gegevens naar info@kunstraaddronten.nl.
  We kijken er naar uit!
 • Bedrijfskunst in het Aeres Bedrijvencentrum
  De expositie van de bedrijfskunst kunt u tot 31 december 2018 bezichtigen.
 • Vrienden van de SKD
  De Stichting Kunstraad Dronten is een organisatie van uitsluitend vrijwilligers.
  Wilt u dat de stichting ook de komende jaren exposities kan blijven inrichten, dan kunnen wij niet zonder uw steun. Voor 20 Euro per jaar kunt u al Vriend van de stichting worden. U krijgt gedurende het hele jaar 2018 tijdens de door ons georganiseerde exposities 10% korting bij aankoop van een kunstwerk, daarnaast krijgt u korting op door de SKD georganiseerde activiteiten.Klik hier om u als Vriend op te geven.

Op onderstaande locaties verzorgt de SKD de kunst:

 • Flevomeer Bibliotheek Dronten 2e etage en De Meerpaal Serviceplein
  De Rede 80, 8251 EX Dronten
 • Aeres Bedrijvencentrum
  De Drieslag 30, 8251 JZ  Dronten
 • Aeres Hogeschool Dronten
  De Drieslag 4, 8251 JZ  Dronten