Stichting Kunstraad Dronten KvK nummer 41246459 
Rechtsvorm : Stichting     RSIN 800937648 
Omschrijving activiteiten  : Kunstbevordering SBI-code 94994

Postadres : Arendschelling 55 8253CB Dronten
Email adres info@kunstraaddronten.nl

Door de Belastingdienst is aan de Stichting Kunstraad Dronten de ANBI-Cultureel-status toegekend. (ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit houdt in dat schenkingen aan de Stichting Kunstraad Dronten aftrekbaar zijn voor de belasting. Door de speciale regeling voor giften aan culturele instellingen, waaronder Stichting Kunstraad Dronten , mogen de gegeven bedragen voor aftrek worden verhoogd met 25% (particulieren) of 50% (bedrijven).
Begunstigers die niet zonder meer voldoen aan de voorwaarden voor aftrek van de belasting, omdat met de totale giften de drempel van 1% van het belastbaar inkomen niet wordt bereikt, kunnen hun gift toch aftrekken als deze ondersteuning in een overeenkomst wordt vastgelegd. Voorwaarde is dat de ondersteuning gedurende minimaal 5 opeenvolgende jaren wordt verstrekt. Vanaf 2014 hoeft dit niet notarieel te worden vastgelegd maar volstaat een onderlinge overeenkomst. De voorwaarden met betrekking tot de drempel voor aftrek zijn dan niet van toepassing.
Een door de Belastingdienst verstrekt model voor een overeenkomst periodieke gift in geld kan hier worden gedownload.
Conform de voorschriften inzake deze ANBI status vindt u hieronder  het beleidsplan 2020-2024, de financiële verantwoordingen en jaarverslagen van de afgelopen jaren.

Doelstelling Stichting Kunstraad Dronten
De Stichting Kunstraad Dronten (SKD) heeft als doel het laagdrempelig maken van kunst door het promoten, stimuleren, coördineren en initiëren van de beeldende kunst in de gemeente Dronten.
Zij biedt zowel de professionele als de amateur kunstenaar de gelegenheid werk in Dronten te exposeren. Er zijn 4 locaties waar exposities plaatsvinden. De exposities zijn vrij toegankelijk voor bezoekers gedurende de openingstijden van de locatie. Zij heeft in het voorjaar van 2020 een ruimte beschikbaar kregen waar naast exposities ook andere beeldende kunst activiteiten kunnen worden aangeboden. Waar educatie, ontmoeten en samen zijn een belangrijke rol gaan spelen

Dit zijn:
het bevorderen van culturele activiteiten in Dronten en omgeving,
het mede vormgeven aan een platform voor onderlinge contacten tussen kunstenaars in de regio, dat alle vormen van expressie die worden beoefend stimuleert en behartigt en dat bijdraagt tot verbreding en verdieping van de individuele en collectieve kunstbeleving. 

Beleidsplan
Beleidsplan stichting kunstraad Dronten 2020-2024

Beloningsbeleid 
Beloningsbeleid stichting Kunstraad Dronten

Financiële verantwoording
2019-winst-verliesrekening
2020 Verslag bij jaarrekening 2019
2020-winst-verliesrekening
2021 Verslag bij jaarrekening 2020
2021 winstverlies en balans
2021 verslag bij jaarrekening